Sommar- och extrajobb

Ett sommar- eller extrajobb kan vara din första kontakt med arbetslivet eller din första upplevelse av ingenjörsyrket. Förutom att du får ett mer innehållsrikt cv ger sommarjobbet dig också konkret och värdefull arbetslivserfarenhet.

Även om ditt sommar- eller extrajobb inte ligger i linje med din utbildning eller det du planerar att göra efter examen är det viktigt att ta vara på de möjligheter som tillfället ger. Du får nya kunskaper och erfarenheter genom att jobba, ta ansvar och fungera tillsammans med kollegor och chefer. Gör tiden på jobbet till en utveckling av både dina färdigheter och bygg ditt kontaktnät inför framtiden.

Råd och stöd om sommarjobb för dig som medlem

Som studentmedlem i Sveriges Ingenjörer har du tillgång till flera förmåner som du har nytta av både inför och under ditt sommarjobb:

Få råd och stöd om sommarjobbet, bli studentmedlem i Sveriges Ingenjörer.

Ta hjälp av vår rådgivning för en trygg anställning

Ditt liv som ingenjör
börjar här