Teknologvalet 2018

Vem ska driva dina frågor? Som studentmedlem i Sveriges Ingenjörer avgör du vem som blir en av fjorton teknologer som representerar 15 000 ingenjörsstudenter inom Sveriges Ingenjörer. Nästa val hålls i oktober 2018. Du som är intresserad av att kandidera kan anmäla dig i september 2018.

Kandidater i Teknologvalet 2017

2017 års kandidater till teknologrådet 2018.

Vad gör en teknologrådsledamot?

Arbetet som ledamot innebär tre moment:

  • ha en helhetsyn på teknologers bästa genom att föra deras talan i Sveriges Ingenjörer

  • att utifrån teknologers perspektiv skriva motioner och diskutera sakfrågor till fullmäktigemöten

  • att engagera sig i en specifik fokusgrupp inom Teknologrådet (till exempel att organisera teknologvalet och skriva debattartiklar).

Läs mer om teknologrådet 

Engagemang som ger möjligheter

Sveriges Ingenjörer gör det möjligt för dig att ta viktiga kliv inför livet som ingenjör, redan innan examen. Genom att engagera dig som ingenjörsstudent kan du bygga ett stort ingenjörsnätverk och samtidigt utvecklas som person. Engagemang har tagit många av våra medlemmar långt, ut i världen och till ledande positioner. Allt började med ett ja till en möjlighet.

Undrar du något?

Kontakta oss genom att skicka e-post till teknolograd@sverigesingenjorer.se.

Bli medlem nu

Theresia var med och byggde upp Teknologrådet när det var nytt. Det gav viktiga insikter som hon tog med sig i jobbet som Operation Manager på start up-företaget Zanrec, som sköter avfall och återvinning på Zanzibar. 

Tiden i Teknologrådet utvecklade Sara inom utbildningsfrågor, vilket ledde till jobb på EF Academy. Idag skapar hon topputbildningar med hela världen som arbetsplats.

Teknologrådet fick John att vilja leda ideellt drivna medlemmar. Idag är han ordförande för festivalen Popaganda, som tar emot ca 13 000 besökare per år och förnyar festivalscenen.