Studentmarknadsförare

Som studentmarknadsförare har du en annorlunda roll än de förtroendevalda medlemmarna som jobbar lokalt ute på arbetsplatser i landet. Du är Sveriges Ingenjörers ansikte utåt på din högskola.

Du jobbar med förbundets aktiviteter, medverkar på arbetsmarknadsdagar och rekryterar såväl som vårdar Sveriges Ingenjörers medlemmar på ditt lärosäte.

Ditt uppdrag

Håll i förbundets aktiviteter – informera om dem och se till att så många studenter som möjligt kommer i kontakt med Sveriges Ingenjörer. Du rapporterar den tid du lägger ner genom att skicka in en timrapport fyra gånger per år. Använd dokumentet ”Timrapport och ersättning för utlägg” i högerspalten.

Till din hjälp - beställningar

Du har en rad produkter till din hjälp. Trycksaker av olika slag, tidningen Ingenjören och så förstås prylar som pennor, linjaler med mera att dela ut. Och, inte minst, Söka jobb-boken som riktar sig främst till sistaåringarna.

Använd beställningslistan i högerspalten när du behöver produkter, se till att hämta en ny lista varje gång för att inte gå miste om uppdaterat material. Leveranstiden är cirka två veckor, så var ute i god tid inför en aktivitet. Om du har frågor om en beställning kontakta växeln på 08-613 80 00 och fråga efter den som har hand om skolbeställningar den veckan.

Saknar du något?

Kontakta våra studenthandläggare om du har förslag och idéer till ytterligare material.

Studenthandläggarna till din tjänst

Studenthandläggarna är ansvariga för förbundets studentverksamhet, arbetsleder studentmarknadsförare samt utvecklar, planerar och genomför studerandeverksamheten både på strategisk och på operativ nivå. De ger medlemmarna stöd i karriärfrågor genom föreläsningar, simulerade anställningsintervjuer och även telefonrådgivning i studentspecifika ärenden.

John Kåberg arbetsleder studentmarknadsförarna och ansvarar för verksamheten vid Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Högskolan i Halmstad. John ansvarar för Välkomstkampanjen vid höstens terminsstart.

Caroline Sahlén arbetsleder studentmarknadsförarna och ansvarar för verksamheten vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola. 

Caroline Bergqvist arbetsleder studentmarknadsförarna och ansvarar för verksamheten vid Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Karlstads universitet. 

Henrik Dahlin arbetsleder studentmarknadsförarna och ansvarar för verksamheten vid Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet.