Beräkna värdet av din övertid

Ange sektor och fyll i antal övertidstimmar per år och din månadslön. Fyll också i andelen enkel respektive kvalificerad övertid.

Om du har frågor kring övertid, kontakta Rådgivningen.