Yrkesföreningar

Du som är medicinteknisk ingenjör, vägingenjör, brand- och riskingenjör, lärare inom teknisk utbildning eller bilinspektör har en yrkesförening inom Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Föreningen företräder yrkesgruppen, bevakar och verkar för medlemmarnas intressen i yrkeslivet på både riksplanet och lokalt, samt förmedlar information i fackliga frågor till medlemmarna. Föreningen har dygt 1000 medlemmar som är yrkesverksamma, studerande och pensionärer. 

Kontakt:

Anders Axelsson, ordförande.
David Hultman, sekreterare.

Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV)

Kontakt:

Stefan Wadbro, ordförande.

Medicintekniskt nätverk 

Kontakt:

Rokhosh Evindar, samordnare
Toiwo Armus, samordnare
Peter Franke, samordnare
Joost Fokkelman, samordnare

Tekniska Lärares Lärarförening

Kontakt:

Tibor Muhi, ordförande

Bilinspektörer

Förening för bilinspektörer som bland annat ansvarar för flygande inspektion av fordon på väg.

Kontakt:

Mats Erik Larsson

Har du allmänna frågor om yrkesföreningarna? Kontakta Lisa Johansson.

Vi är Sveriges Ingenjörer