Miljö

Miljökrav kan inte ses som något vid sidan om, utan istället är förbättringar i miljön en del av samhällets moderniseringsprocess.

En hållbar samhällsutveckling är fullt möjlig. För att lyckas måste teknik och politik samspela, samtidigt som människors attityder och vanor förändras och det ekonomiska systemet anpassas.

Förbundets miljöpolitiska program är ryggraden i vårt arbete. Vi bedriver idag miljöpolitik på olika fronter främst i form av deltagande i politisk debatt och opinionsbildning på temat. Bland annat arrangerar vi årligen eventet Miljödagen, ett forum för diskussioner om klimatet och miljön.

Förbundets expert inom området

Johan Sittenfeld

Miljöpolitik i korthet

  • Friskt vatten är ingen självklarhet. Satsningar behövs på forskning och utveckling på området, samt export av Sveriges kunnande inom vattenteknik.
  • Kraftsamling kring fordon med så liten klimatpåverkan som möjligt. Minskat energibehov genom energieffektivisering.
  • Elnäten inom landet och mellan Sverige och norra Europa bör förstärkas. Sverige ska bli ett ledande land för utveckling av el-/energilösningar. Export av svenskt kunnande inom el-/energilösningar.
  • Det offentliga bör satsa på renare varor med andra aktörer. Ambitiösa åtaganden inom EU och övriga världen.

Miljöpolitiskt program

Regeringens innovations-strategi

De 10 viktigaste förslagen i regeringens innovations-strategi.