Inkomstpolitik

Förbundet bedriver idag inkomstpolitik på olika fronter främst i form av förändringar, förbättringar, tillämpningar och tecknade av olika kollektivavtal.

Men också i form av framtagandet och marknadsföring av lönestatistik, medlemskommunikation och rådgivning till medlemmar, i första hand kring deras löner, därutöver utåtriktat i forma av pressaktiviteter. Vi jobbar också aktivt med remissvar, utredningar och rapporter på temat.

Inkomsten påverkas direkt från flera håll: lön, skatter och avgifter samt kollektiva-, privata- och socialförsäkringar av olika slag. Även andra arbetsvillkor kan indirekt upplevas påverka inkomsten – till exempel olika ledigheter och andra tjänsteförmåner så som subventionerad lunch.

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med alltfler och snabba konjunktursvängningar är en systematisk, aktivt driven och väl implementerad inkomstpolitik ett starkt stöd i förbundets uppdrag att säkerställa ökade inkomster (reallöneökningar) för våra medlemmar.

Förbundets expert inom området

Patrik Björnström

Inkomstpolitik i korthet

  • Det ska löna sig att bli ingenjör. Ingångslönen efter examen ska vara relevant och attraktiv. En investering i lång och krävande utbildning ska löna sig.
  • Kollektivavtalet ska gynna trygghet, lön och karriär. Värdet av kollektivavtalet ska vara bättre än om den anställde hade förhandlat enskilt. Ingenjörerna ska ha god löneutveckling genom hela yrkeslivet.
  • Skatten ska signalera att arbetsprestationer lönar sig. En ingenjör bör få behålla huvuddelen av en inkomstökning.
  • Taket i socialförsäkringarna måste höjas. Inkomstskydd ska inte betalas flera gånger: först skatt eller avgifter på lönesumman, sedan extra arbetsgivaravsättningar och därutöver privata försäkringar.