Utbildningspolitik

Framväxten av morgondagens ingenjörer och forskare sker inte i ett vakuum. Därför måste nästa generation få en skola av högsta klass.

Teknik och naturvetenskap är närvarande överallt i det moderna samhället och kan lösa många av samhällsutmaningarna vi står inför.

Barn har en naturlig nyfikenhet och ett intresse för teknik, det är först när de börjar gå i skolan som något händer och intresset falnar hos alltför många. Med tydligt fokus på teknik, matematik och naturvetenskap, samt med modern pedagogik görs dessa ämnen betydligt mer lättillgängliga och roliga. För detta krävs välutbildade lärare med behörighet i de ämnen och för den skolform de undervisar och fler förebilder i skolan.

För att stärka teknikens roll är det också viktigt att landets universitet och högskolor drivs på ett framgångsrikt sätt.

Förbundets experter inom området

Laila Abdallah och Olle Dahlberg

Utbildningspolitik i korthet

  • Unga ska lockas av att studera teknik, inte minst flickor
  • Välutbildade och engagerade lärare i matematik, teknik och naturvetenskap
  • Högskolan måste ses som en del av samhället, inte avskild. Utveckla incitament och kanaler för samverkan med det omgivande samhället.

Utbildnings-politiskt program

Aktiviteter

Tidigare

Teknikdagarna 2014

Teknik-SM 2014

Satsningar på utbildning och praktik