Sexuella trakasserier

Ett år har gått sen de första vittnesmålen och det som sen blev känt under hashtagen #metoo. I teknikbranschen skrev många kvinnor under #teknisktfel. Det blev en larmklocka. Ett arbetsliv fritt från alla typer av trakasserier, kränkningar och diskriminerande handlingar är en grundläggande facklig fråga.

metoo sveriges ingenjörer

Se vår film där Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius svarar på frågorna vad man ska göra om man är utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vad Sveriges Ingenjörer gör och vad man kan och bör göra som chef respektive förtroendevald i en sådan situation.

Vad säger Sveriges Ingenjörer?

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand uttalade sig den 19 november efter rapporteringen kring #teknisktfel:

- Det är viktiga berättelser om helt vedervärdiga övergrepp och trakasserier. Bevisligen finns det mycket att kvar göra för att få bort den typen av oacceptabla beteenden från de ofta mansdominerande arbetsplatser där våra medlemmar finns, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. Läs hela artikeln med Ulrika Lindstrand här.

Vad gör Sveriges Ingenjörer?

Förbundet har inte haft några större mängder av inkommande ärenden av det slag som redovisas i uppropet. Därför är det sannolikt att mörkertalet är stort. Samtidigt visar berättelserna i uppropet att hanteringen ifrån arbetsgivarnas sida ofta brister, vilket sannolikt beror på okunskap trots att det finns ett lagstadgat ansvar för dem att aktivt jobba med frågorna.

Sveriges Ingenjörer utbildar idag förtroendevalda i arbetsmiljö och diskriminering, där frågor som sexuella trakasserier och kränkningar är en viktig del. Förbundet har genomfört och erbjuder flera seminarier som adresserar problemen. Vi lyfter och driver frågorna kring de bakomliggande orsakerna till diskriminering, sexuella trakasserier och ojämställdhet på de tekniska utbildningarna och arbetsmarknaden för ingenjörer.

Förbundet delar även ut ett pris inom ramen för Industrirådet, Industrins jämställdhetsprisAtt arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet, där Sveriges Ingenjörer ingår, ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

 

Förbundet har inte haft några större mängder av inkommande ärenden av det slag som redovisas i uppropet. Därför är det sannolikt att mörkertalet är stort. Samtidigt visar berättelserna i uppropet att hanteringen ifrån arbetsgivarnas sida ofta brister, vilket sannolikt beror på okunskap trots att det finns ett lagstadgat