Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvaren redovisar Sveriges Ingenjörers uppfattning i viktiga samhällspolitiska frågor. Förbundet utarbetar också rapporter inom olika områden.

Remissvar, rapporter och yttranden utarbetas inom specialistenheten för utveckling, utredning och opinion.

Aktuella remissvar

Filerna öppnas i eget fönster.

Arbetsmarknadspolitik

2019-01-25 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

2019-01-23 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

2018-11-02 F-skattesystemet

2017-12-22 Återinföranade av skattereduktion för fackföreningsavgift 

Arbetsmiljö

Arbetsrätt

Forskning

Inkomstpolitik

Jämställdhet och mångfald

Miljö

Näringspolitik

Utbildningspolitik

Vi är Sveriges Ingenjörer