Rapporter och undersökningar

Sveriges Ingenjörer gör undersökningar och publicerar rapporter inom olika områden.

Förbundets enhet för utveckling, utredning och opinion arbetar med frågor som arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, omvärldsanalys, närings- och utbildningspolitik och andra samhällspolitiska frågor.

Filerna öppnas i ett eget fönster.

Allmänhetens syn på teknik och ingenjörer

Innovation och forskning

Lön, karriär och utveckling

Miljö

Konjunktur

Konjunkturrapporterna bygger bland annat på egeninsamlade uppgifter från förtroendevalda

Utbildning

Äldre rapporter

Vill du ha tidigare publicerad arbetsmarknadsinformation, äldre rapporter och undersökningar från CF, Civilingenjörsförbundet, kontakta förbundets enhet för utredning, utveckling och opinion.

Konjunktur-rapport hösten 2018

Vi är Sveriges Ingenjörer