Näringspolitik

Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige. I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med snabba konjunktursvängningar är det viktigt med en långsiktig och framtidsorienterad näringspolitik, där ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen tillvaratas och synliggörs.

Ett nytt samhälle växer nu fram där digitaliseringen tillmäts allt större betydelse. Behovet av flexibilitet, delaktighet och teknisk utveckling ökar. Långsiktighet och förnyelse är avgörande för att företagen ska utveckla nya produkter och tjänster som skapar framtidens affärer.

Ingenjörerna har en nyckelroll i den tekniska omställningen och framtagandet av framtidens innovationer. Många ingenjörer bär också på en lönsam idé som med rätt uppbackning i eller utanför företaget kan växa sig stor och bli morgondagens nya kärnaffär eller vara grunden för ett nytt växande teknikföretag.

Sveriges Ingenjörer tillfrågar förtroendevalda i 670 företag i Sverige och mäter innovationshöjden och konjunkturen i en enkät som publiceras två gånger per år.

Förbundet bedriver också en aktiv näringspolitik genom deltagande i politisk debatt och opinionsbildning och genom näringslivssatsningar såsom Idélandet Sverige och Den Första Ingenjören.

Förbundets expert inom området

Staffan Bjurulf

Näringspolitik i korthet

  • Ett land fullt av idéer. Enskilda innovatörers möjligheter att utveckla, förverkliga och skörda frukterna av sina idéer måste förbättras.
  • Stora och små, nya och gamla företag. Stora företag måste förmås behålla huvudkontor i Sverige. Små och medelstora företag vinner på att anställa sin första ingenjör och få chans att växa.
  • Tillväxt från norr till söder. Satsningar på kommunikation och infrastruktur. Låt regionala lärosäten bli regionala motorer.
  • Ett skattesystem som matchar ett förändrat näringsliv. Det ska löna sig att satsa eget kapital och tid på att en idé eller produkt ska komma ut på marknaden.
  • Alla behöver ingenjörer. Ingenjörstillgången måste säkras genom att tidigt i åldrarna uppmuntra intresset för teknik- och naturvetenskap. Ingenjörer är en förutsättning för att utveckla ett hållbart samhälle.

Näringspolitiskt program

Innovation som utvecklingskraft

Konjunktur-rapport våren 2019