Vi ser möjligheterna som
utvecklar Sverige

Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser våra gemensamma problem, höjer standarden, genererar tillväxt och skapar fler jobb på vägen.

Ingenjörer gör det möjligt för oss att träffas lättare och umgås mer. Tänk: Broar, rollatorer, bättre vägar och mobiltelefoni. När dagens miljöproblem ska lösas så står de i frontlinjen för hur vi ska spara energi, effektivisera energikällor och minska skadliga utsläpp.

Sveriges Ingenjörer arbetar varje dag för att ingenjörerna – våra medlemmar – ska ha löner och anställningsförhållanden som motsvarar deras tekniska utbildning och kompetens. Förbundet har dessutom till uppgift att informera och driva opinion i frågor som berör teknik och ingenjörer i samhället.

Starkaste nätverket – 150 000 ingenjörer

Inom förbundet finns majoriteten av landets högskoleutbildade ingenjörer. Oavsett om du är student, forskare, chef eller specialist så är Sveriges Ingenjörer det fackförbund som har bäst koll på dina villkor och starkast engagemang för dina möjligheter. Med 150 000 medlemmar är vi det största Saco-förbundet. Detta ger självklar tyngd när vi förhandlar avtal eller framför våra åsikter i samhällsfrågor. 
Sveriges Ingenjörer styrs av medlemmarna. Vi är till för ingenjörerna, deras karriär och behov.  Sveriges Ingenjörer är det största nätverket med och för ingenjörer och en intresseorganisation.

Påverkar

Sveriges Ingenjörer följer omvärlden. Vi publicerar rapporter och undersökningar inom vitt skilda områden. Från näringspolitik till utbildning, arbetsmiljö och diskriminering. Vi påverkar samhällsutvecklingen, bland annat genom att vara remissinstans i viktiga samhällspolitiska frågor.