Lilla Polhemspriset

– pris för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå

Lilla Polhemspriset tilldelas årligen den student eller de studenter vid svenskt universitet eller svensk teknisk högskola som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa. Prissumman är från och med 2014 50 000 kronor.

Examensarbetena bedöms efter deras ingenjörsmässighet och vetenskapliga nivå, men också efter hur de är presenterade. Sveriges tekniska högskolor och universitet nominerar pristagare, och en priskommitté utser vinnaren.

2017 års pristagare

Albin Nilsson

Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet fick 2017 Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Albin Nilsson har haft inriktningen förnybara produkter och bränslen och undersökt metoder för att göra bioaska bättre lämpad som gödningsmedel.

Examensarbetet ”Wet granulation of Carbonised Bio-ash” gjordes vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med företaget SP Processum i Örnsköldsvik.

Albin Nilsson, född 1992 i Örnsköldsvik, bor nu (2017) i Sundsvall där han arbetar som utvecklingsingenjör på SCA:s pappersbruk i Ortviken. 

Albin Nilsson


Tidigare pristagare

Pristagare
2016
Hiroki Yasuga, Kungliga tekniska högskolan, ”Syntetic microfluid paper – towards a novel substrate for lateral flow immunoassay”
Pristagare
2015
Fredrik Brosser och Emil Milh, Chalmers tekniska högskola, ”FPGA: Field Programmable Gate Array”
Pristagare
2014

"Alter the Wheelchair: Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries" utfört av Christian Bremer och Erik Ohlsson vid institutionen för produkt och produktionssystem vid Chalmers tekniska högskola.  

Pristagare
2013 

Fredrik Schaufelberger
”Target synthesis of the antiviral nucleoside 3TC through an enzymatic dynamic kinetic resolution” vid institutionen för organisk kemi vid KTH. Han har genomfört en totalsyntes av substansen 3TC, som under namnet lamivudin är ett viktigt läkemedel vid behandling av HIV-infektion. Det bäddar för billigare och miljövänligare produktion av bromsmediciner.

Pristagare
2012

Mattias Lidman
för "Social media as a Leading Indicator of Markets and Predictor of Voting Patterns". Mattias är verksam på Umeå universitet.

Pristagare
2011

Arvid Rudberg
för “Optimization based Control Strategy for Energy Efficient Decelerations in an Automobile Cruise Controller” vid Lunds tekniska högskola i samarbete med BMW AG i München. Han har visat hur deceleration, dvs inbromsning, kan göras mer energieffektiv och reducera bränsleförbrukningen hos en bil. BMW siktar nu på att använda resultatet i tävlingar som RCN Green Challenge i Nürburgring.

Pristagare
2010

Andreas Åhlund
Umeå universitet
för "An approach towards user-centric Application Mobility"

Pristagare
2009

Klara Insulander Björk
Chalmers, Göteborg
för "Nuclear Design of a Thorium Fuelled Boiling Water Reactor"

Pristagare
2008

Dan Adolfsson
Linköpings tekniska högskola
för "Improved scan chain diagnosis"

Pristagare
2007

Martin Denstedt
Chalmers i samarbete med Comhat AB, för
"Optimizing of Hat feed using genetic Algorithms"