Stipendier för individuella utlandsstudier

Sökande ska ha varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst sex månader före ansökan.

Den som erhåller resestipendium ur fonden är skyldig att inkomma med skriftlig redogörelse för hur stipendiet använts.

Viktigt!

Bifoga studieintyg för studier vid svenskt lärosäte och antagningsbevis från den utländska högskolan samt uppgift om totalkostnaden för det ändamål som ansökan avser.
Ansökan avslås om den inte är komplett.

Uppgifterna i denna ansökan behandlas konfidentiellt. Dina medlemsdata kan komma att användas för uppdatering av Sveriges Ingenjörers medlemsregister.

Formuläret med ifyllda data kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill behålla en kopia.

Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.