Understöd till teknologer

Sökande ska ha varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst sex månader före ansökan.

Uppgifterna i denna ansökan behandlas konfidentiellt. Dina medlemsdata kan komma att användas för uppdatering av Sveriges Ingenjörers medlemsregister.

Studieintyg/registerutdrag ska bifogas ansökan

Formuläret med ifyllda data kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill behålla en kopia.

Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.