Understöds- och stipendiefonden

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Läs mer om fondens stadgar och riktlinjer

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Understöd till examinerade ingenjörer


2. Understöd till teknologer


3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.


4. Stöd till utrikes gruppresor

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.