Stöd/bidrag till vetenskapliga forsknings- och utredningsprojekt

Det är viktigt att syftet med forskningen och ändamålet med forskningsprojektet klart framgår av ansökan. Formulärets fält Projektbeskrivning måste användas, det går inte att endast hänvisa till en bilaga. Kompletterande upplysningar kan lämnas i bilaga.

Bifoga cv och budget för projektet till ansökan. Vid resa för presentation på forskningskonferens ska även bekräftelse på att artikeln är antagen för presentation bifogas.

Samtliga ansökningar behandlas samtidigt. Förhandsbesked om beviljande av stipendium kan inte lämnas.

Anslagen till enskilda forskningsprojekt är begränsade.

Kontakt:
Anna Kellner
Administratör, Sveriges Ingenjörer
anna.kellner@sverigesingenjorer.se

Tillbaka till Sveriges Ingenjörers stipender

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.