Miljöfondens stipendier för examensarbeten och studier

Det är mycket viktigt att syftet med studierna/examensarbetet klart framgår av ansökan.

Formulärets fält Projektbeskrivning måste användas, det går inte att endast hänvisa till en bilaga. Eventeulla kompletteringar kan bifogas i en bilaga.

Budget ska alltid bifogas ansökan. Projektet bör i huvudsak genomföras efter ansökningstidens utgång.

Samtliga ansökningar behandlas samtidigt. Förhandsbesked om beviljande av stipendium kan inte lämnas.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjörer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.