Miljöfondens stipendier för examensarbeten och studier

Det är mycket viktigt att syftet med studierna/examensarbetet klart framgår av ansökan. Hänvisa inte enbart till en bilaga för detta - formulärets fält Projektbeskrivning måste användas, eventuellt kompletterad i en bilaga.

Budget ska alltid bifogas ansökan. Projektet bör i huvudsak genomföras efter ansökningstidens utgång.

Samtliga ansökningar behandlas samtidigt. Förhandsbesked om beviljande av stipendium kan inte lämnas.

Sista dag för ansökan

30 april 2019. Ansökningarna behandlas under maj 2019.

Kontakt:
Patrik Björnström, Sveriges Ingenjörer
patrik.bjornstrom@sverigesingenjorer.se

Tillbaka till Miljöfonden

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjörer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.