Miljöfonden

Stöd till miljöforskning, examensarbeten, studier, miljöinformation

Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier ur Miljöfonden. Medlen i fonden kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond, som förvaltas av Swedbank Robur. Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde. 2018 tilldelades Sveriges Ingenjörers Miljöfond 3 834 537 kr. 

Medlen i Sveriges Ingenjörers Miljöfond kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond. Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier ur Miljöfonden. Detta innebär att du som sparar i Humanfonden/Miljöfonden kan kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Sveriges Ingenjörers viktiga miljöarbete – utan kostnad.  

Mindre gifter, renare varor

2017 samt 2018 års stipendier prioriterar ansökningar inom området mindre gifter, renare varor. Ett modernt samhälle är fullt av kemiska föreningar som inte finns naturligt. Vissa av har egenskaper som påverkar vår hälsa och miljö på ett negativt sätt. Ett prioriterat område är därför ansökningar rörande kemikalier i en cirkulär ekonomi. Med detta avses forskning kring mer lämpade kemikalier i material och produkter som återvinns eller utveckling av metoder för att bättre rena och sortera material för återvinning. (Läs mer i programmet > som du finner i högerkolumnen.)

Stöd från Miljöfonden kan utgå som

1. Bidrag

2. Stipendier

3. Miljöpriset

Miljöpriset tilldelas den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön. För detta ändamål kan utomstående personer nominera mottagare av belöningen som består av Miljöpriset som delas ut på Miljödagen.

Läs mer om Miljöpriset.

Vem som helst kan nominera kandidater till Miljöpriset. Skicka din nominering till Johan Sittenfeld, johan.sittenfeld@sverigesingenjorer.se, 08-613 80 00, senast den 15 december.

Allmänt

Stöd ur Miljöfonden kan endast tilldelas fysisk person, inte ges till företag eller för marknadsföring och produktutveckling. Beslut om beviljande av stöd kan inte överklagas. Besked om bifall eller avslag meddelas samtliga sökande senast sista juli.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av fondstyrelsen och övriga personer som styrelsen anlitar för sin bedömning.

Miljöpriset

Sveriges Ingenjörer delar årligen också ut ett miljöpris ur Miljöfonden. Belöningen ges till den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön.

Sista ansökningsdag för bidrag och stipendier är 30 april 2018.
Har du frågor kontakta Johan Sittenfeld, 
johan.sittenfeld@sverigesingenjorer.se, 08-613 80 00.

 

Swedbank Robur  – Spara med hjärtatTack för att du sparar med hjärtat!

Ett varmt tack till alla som sparar i Swedbank Robur Humanfond. Sparandet är ett viktigt bidrag till Sveriges Ingenjörers miljöarbete.

Under 2017 bidrog spararna i Swedbank Robur Humanfond med 3 557088 kronor till Sveriges Ingenjörers Miljöfond. Pengarna från Humanfonden delas ut till Sveriges Ingenjörer på Swedbanks ”Hjärtedagen” den 14 februari 2018

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktie- och hållbarhetsfond som förvaltas av Swedbank Robur. Företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Genom detta ideella fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning. Samtidigt låter du ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Sparformen väljer du själv; det går både att månadsspara regelbundet eller göra insättningar då och då. Sveriges Ingenjörers Miljöfond får två procent av sparkapitalet varje år. Totalt har ungefär 50 miljoner kronor gått till Miljöfonden genom åren. Pengarna delas ut i form av stipendier för miljöforskning och examensarbeten samt ett miljöpris

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Humanfond

Humanfonden
Spara i Swedbank Robur Humanfond och bidra till Sveriges Ingenjörers miljöarbete.