Stenhagens fond

Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

  1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.
  2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Ansökan

Använd formuläret nedan. Studieintyg/registerutdrag ska bifogas. Formuläret med ifyllda data kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill behålla en kopia. Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Dina medlemsdata kan komma att användas för uppdatering av Sveriges Ingenjörers medlemsregister.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.