Herman och Sigrid Nyléns fond

Fonden lämnar understöd till examinerade ingenjörer som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Företräde har den som avlagt civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Ansökan

Använd formuläret nedan. När vi tagit emot din ansökan kommer vi skicka en bekräftelse till din epostadress.

Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan.

Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.