Bengt Ingeströms stipendiefond

Ansökan

Använd formuläret nedan. Beskrivningen av hur eventuellt erhållna stipendiemedel ska användas, formulärets ruta "Kortfattad projektbeskrivning", bör omfatta motsvarande cirka en halv A4. I projektbeskrivningen ska det framgå att ansökan ligger inom fondens ändamål.

Bifoga gärna en fil med kompletterande information, till exempel en utförligare projektbeskrivning. Sökandes cv samt budget för projektet, studierna eller studieresan ska alltid bifogas ansökan.

Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia.

Sista ansökningsdag 10 maj.