Bengt Ingeströms stipendiefond

Stöd till tekniskt vetenskapliga projekt och studier inom termisk energiteknik eller fluidteknologi.

Fonden stödjer yngre ingenjörers tekniskt vetenskapliga projekt inom termisk energiteknik eller fluidteknologi. Även studie- och konferensresor och fortsatta studier på magisternivå inom dessa ämnen vid svenskt eller utländskt lärosäte omfattas.

Ansökningarna behandlas och stipendiater utses av styrelsen för Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond. För att erhålla stipendium krävs att den sökande är svensk medborgare och medlem i Sveriges Ingenjörer. Av ansökan ska också framgå att projektet/studierna ligger inom fondens ändamål.

Stipendiaterna ska lämna en skriftlig redovisning samt en översiktlig ekonomisk redovisning när projektet (studieresan, studierna) genomförts.

Ansökan

Använd formuläret nedan. Beskrivningen av hur eventuellt erhållna stipendiemedel ska användas, formulärets ruta "Kortfattad projektbeskrivning", bör omfatta motsvarande cirka en halv A4. I projektbeskrivningen ska det framgå att ansökan ligger inom fondens ändamål.

Bifoga gärna en fil med kompletterande information, till exempel en utförligare projektbeskrivning. Sökandes cv samt budget för projektet, studierna eller studieresan ska alltid bifogas ansökan.

Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier

Om webbformuläret inte fungerar

Skicka in din ansökan till e-postadressen stipendier@
sverigesingenjorer.se
.
Tänk på att alla uppgifter som finns i webb-formuläret måste vara med och så bifogar du handlingarna tillsammans med e-postansökan.

Ange i ämnesraden vilken fond och kategori du ansöker från.