Stipendier att söka

Sveriges Ingenjörer förvaltar ett antal fonder. Som medlem i förbundet kan du söka stipendium eller bidrag ur dessa fonder.

Fondernas ändamål är olika, och stipendierna har olika syften.
Det kan vara att stödja forskning och projekt inom ett visst område, stimulera examensarbeten, resestipendier eller delas ut som belöning för särskilda insatser. Stipendiater och bidrags-mottagare utses som regel av styrelsen för respektive stiftelse. Klicka på fondens namn för mer information och ansökan.

Observera att ansökningsformulären till våra stipendier öppnar tre månader före sista ansökningsdag.

Stiftelse Sista ansökningsdag

Bengt Ingeströms stipendiefond

10 maj

Herman och Sigrid Nyléns fond

1 oktober

Kamrathjälpsfonden

1 oktober

Miljöfonden

30 april

Stenhagens fond

1 mars

Understöds- och stipendiefonden

1 mars

   

FAQ

 1. Jag läser en ingenjörsutbildning och har planer att studera utomlands. Finns det något stipendium att söka hos Sveriges Ingenjörer?
  SVAR: Läs mer ovan på denna sida om de fonder som Sveriges ingenjörer administrerar.

 2. Hur kompletterar jag min ansökan som jag redan skickat in?
  SVAR: Skicka in handlingarna med e-post till stipendier@sverigesingenjorer.se. Var noga med att ange vilket stipendium det gäller samt ditt namn och personnr.

 3. Vilka handlingar måste jag skicka in?
  SVAR: Fonderna som vi administrerar kräver olika handlingar. Bäst information får du genom att läsa informationen som finns vid varje fond. 

 4. Måste man vara medlem för att få söka?
  SVAR: Fonderna har olika krav, och du hittar information om vad som krävs vid varje fond. Det kan också vara olika krav om du är student eller examinerad.

 5. Jag har fyllt i formuläret men det går inte att skicka.
  SVAR: Kontrollera att du fyllt i alla uppgifter. Kontrollera storleken på filer du har bifogat. Har du skrivit en lång motivering, skicka den som fil istället. Har du rätt webbläsare (Chrome, Explorer, Firefox osv.). Går det fortfarande inte, skicka in din ansökan via mejl till stipendier@sverigesingenjorer.se. Alla uppgifter i webbformuläret måste vara med.

 6. Varför finns det inget ansökningsformulär?
  SVAR: Ansökningsformuläret publiceras tidigast tre månader innan sista ansökningsdagen.

 7. Sista ansökningsdagen har passerat och jag glömde skicka in ansökan, hur gör jag då.
  SVAR: Vi tar tyvärr inte emot ansökningar efter sista ansökningsdagen.

 8. Jag har skickat in en ansökan, när får jag besked?
  SVAR: Det är olika för de olika fonderna men vi skickar alltid besked till alla som sökt, så snart som möjligt.

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier