Tidigare års Miljöpristagare

2017 – Charlotte Permell, journalist

Miljöjournalisten Charlotte Permell mottog Miljöpriset 2017 för sitt uppskattade engagemang i både natur och miljöfrågor.

2016 – Kristina Sandberg och Staffan Söderberg

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg fick Miljöpriset 2016 för sin utveckling av ISO 26000 – standardiseringsvärldens svar på CSR – som gett företag ett verktyg för hållbar utveckling.

2015 – Lasse Berg, författare

Författaren Lasse Berg mottog Miljöpriset 2015 för sina skildringar av människans förmåga till samarbete, kreativitet och överlevnad i skilda miljöer.

2014 –Henrik Ekman, journalist

Journalist, författare och naturfotograf fick miljöpriset 2014 för sitt mångfacetterade arbete att presentera natur och miljö i text, bild och film.

2013 – Skogsmullestiftelsen, ordförande Jill Westermark och ledamot Sachiko Takami

Sveriges Ingenjörers miljöpris går till Skogsmullestiftelsen och dess ordförande Jill Westermark och ledamot Sachiko Takami för deras arbete med att främja barns känsla för naturen, både i Sverige och i Japan. 

2011 – Kerstin Ekman, författare

Sveriges Ingenjörers Peter Larsson tillsammans med Kerstin Ekman, 2011 års miljöprismottagare.för att hon i sina böcker ofta lyfter fram en miljöaspekt som inte får så stort utrymme idag - nämligen kärleken till skogen.
I ”Herrarna i skogen” (2007) berättar hon om skogen på ett oefterhärmligt sätt med otaliga exempel från världens alla hörn och kulturer i ett tusenårigt perspektiv. Hon rör sig lätt mellan sägner och forskning, konst och litteratur.
I ”Se blomman” (2011) gör hon tillsammans med lärdomshistorikern Gunnar Eriksson en liknande resa i växternas värld.
Kerstin Ekman förmedlar på detta sätt ett kärleksfullt förhållande till naturen och ger läsarna en rik förståelse för betydelsen av att värna och vårda skog.

2010 – Claes Bernes, redaktör på Naturvårdsverket,

för hans utmärkta och sakliga populärvetenskapliga författarskap i skilda miljöfrågor.

2009 – Christian Azar, klimatforskare

för att han är en orädd och stridbar opinionsbildare som ofta betonar vikten av ekonomiska styrmedel i klimatarbetet.

2008 – Pär Holmgren, meterolog

för sina insatser att sprida kunskap om klimatförändringar.

2007 – Stefan Edman, författare och miljödebattör

för att han är en ovanlig kombination av biolog och obotlig teknikoptimist, väl medveten om att tekniken ensam inte kan lösa miljö- och klimatproblemen, och som beskriver svåra naturvetenskapliga samband på ett begripligt sätt och driver sina uppfattningar med ett stort kurage.

2006 – Lars-Eric Bränfeldt, journalist på tidningen Affärsvärlden

för att han under årens lopp på ett elegant och förtjänstfullt sätt lyft fram miljö-, energi- och hälsorelaterade frågor i affärspress. Hans kännemärke är att försöka se frågor från ett nytt perspektiv och ifrågasätta invanda föreställningar.

2005 – Jonas Leksell och Frida "Fakta-Fanny" Normark, kända från barnprogrammet Myror i brallan

för att de har skapat ett program som ger barn respekt för djur och natur samt en ökad miljömedvetenhet. De har på ett roligt och lärorikt sätt berättat hur saker fungerar och hänger samman i skog och mark samt skapat både nyfikenhet och förståelse om naturen och samspelet i den.