Miljöpriset

Sveriges Ingenjörer delar årligen ut Miljöpriset. Priset delas ut under Miljödagen, en halvdag med seminarier och paneldebatter på ett för varje år särskilt tema inom miljöområdet. Priset ges till den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön.

Miljöpriset finansieras med medel från Miljöfonden som består av ingenjörernas sparande i Swedbank Robur Humanfond. Fondens ändamål är att stödja och främja forskning och projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön.

Vill du nominera en kandidat till Miljöpriset? Skicka ditt förslag med motivering till stipendier@sverigesingenjorer.se senast 31 december 2018.

Miljödagen 2018: Hållbara städer

Miljödagen äger i år rum på eftermiddagen den 15 februari på KTH i Stockholm. Läs mer om Miljödagen 2018.

Miljödagen 2017: Människans påverkan på klimatet - ingenjörernas utmaning

Miljödagen 2017 ägde rum den 14 februari i Ingenjörshuset i Stockholm. Dagen avslutades med utdelning av Sveriges Ingenjörers årliga miljöpris. Årets miljöpristagare var journalisten Charlotte Permell.

Varför ska man delta i Miljödagen?


Se intervjun med Lasse Berg - mottagare av Miljöpriset 2015

 

Sveriges Ingenjörers Miljöpolitiska program – Innovationer för hållbar utveckling

På Sveriges Ingenjörers Fullmäktige 2012 antogs förbundets nya miljöpolitiska program. Där anses att en hållbar samhällsutveckling är möjlig. Sveriges Ingenjörer identifierar fyra områden där en gemensam kraftsamling och politiska insatser kan åstadkomma globala förbättringar. 

Dessa är:

  •  Friskt vatten
  •  Hållbar mobilitet
  •  Smarta elnät
  •  Renare varor

Vill du nominera en person till Miljöpriset?
Skicka ditt förslag på kandidat med motivering till stipendier@sverigesingenjorer.se.se senast 31 december 2018.

Miljöfonden

Miljöfonden ger stöd till miljöforskning, examens-arbeten, studier och miljö-information. Sista ansök-ningsdag för stipendier är i regel i början/mitten av mars varje år.

Sveriges Ingenjörer satsar på forskning kring rent vatten

Tack vare medel från Miljöfonden kan Sveriges Ingenjörer också stödja forskningsprojekt kring vattenrening på Hammarby Sjöstadsverk med 2,7 miljoner.