Priser och utmärkelser

Varje år delar Sveriges Ingenjörer ut ett antal priser. De kan inte sökas, utan pristagarna blir nominerade och en priskommitté utser vinnarna.

Polhemspriset

Lilla Polhemspriset och Wimanska priset 

Levipriset

Miljöpriset

Vi är Sveriges Ingenjörer