Förbundskansliet

Kansliets arbete leds av förbundsdirektören med hjälp av ledningsgruppen. Nedan presenteras kansliets chefer och avdelningarnas uppdrag i korthet.

Förbundsledning
Förbundsdirektör Richard Malmborg
Assistent Therése Avoltén

 
Stabsenheter
Enheter Chefer
Demokratistöd, förbundssekreterare Elisabeth Arbin
Ekonomi Marianne Lagerstedt
HR
Sara Petersson
Juridik Helène Robson
IT Daniel Milovan
Verksamhetsutveckling och uppföljning Susanna Reinholdsson
Internservice, fastighet
Magnus Böschen

Redaktion Ingenjören.se

Karin Virgin
Förhandling

Anvarar för strategiskt förhandlingsarbete, vård och utveckling av befintliga kollektivavtal. Hanterar arbetsrättsliga frågor, förhandlar och ger råd, stöd samt utbildning till medlemmar och förtroendevalda. Utövar förbundets partsställning, lokalt och centralt. 

Avdelningschef Camilla Frankelius
Enheter Chefer
Förhandling offentlig sektor
Vakant
Förhandling industrisektor
Daniel Falk
Förhandling tjänstesektorn
Pia Bäckström
Förhandling och utveckling Ola Sundström
Administrations- och föreningsutveckling
Emma Sallnäs
Ombudsmän
Kommunikation

Ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation avseende medlemskommunikation, marknad, press och opinion. Planerar, analyserar och utvecklar förbundets kommunikationsarbete samt stöd för ledningskommunikation. 

Avdelningschef Åsa Ödlund
Enheter Chefer
Marknad och PR Åsa Söderén
Kanal och produktion Daniel Bergqvist
Medlemsutveckla och rekrytera

Ansvarar för medlemsservice samt insatser för att rekrytera och behålla medlemmar. Uvecklar och förvaltar förmåner, erbjudanden och tjänster samt distriktverksamheten. Ansvarar för event riktat mot medlemmar och presumtiva medlemmar.

Avdelningschef André Pierrou
Enheter Chefer
Medlemsutveckling Natasha Kavalic
Rekrytering Malin Lindström
Medlemsservice Gunilla Eriksson
Politikutveckling och opinion

Ansvarar för att ta fram underlag till stöd för förbundets politik, i form av exempelvis utredningar och statistik. Ansvarar för politikutveckling utifrån omvärld och trender samt att utgöra kansliets expertstöd i strategiskt viktiga frågor och aktiviteter.

Avdelningschef Ellinor Bjennbacke

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-16.30
Fredag 8.30-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30

Vi är Sveriges Ingenjörer