Distrikt

Distrikten är en länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation.

Distriktsstyrelserna har möjlighet att 

  • skapa forum för erfarenhetsutbyte,
  • delta i det regionala opinionsarbetet,
  • skapa och samordna nätverk,
  • vara aktiv i frågor gällande utbildning, rekrytering och kompetensutveckling, samt
  • vara ett nav allmänt i fackliga frågor regionalt.

Kontaktuppgifter till våra distrikt.

Vi är Sveriges Ingenjörer