Historik

Sveriges Ingenjörer bildades 2007 genom sammanslagning av Civilingenjörsförbundet (CF) och Ingenjörsförbundet. Men förbundets anor sträcker sig längre än så.

Redan 1861 bildades UVS/Utilitatis Veritatisque Societas, Samfundet för nytta och sanning som är föregångaren till Svenska Teknologföreningen, STF. Föregångaren till Ingenjörsförbundet var Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI, som bildades 1941. 1989 bytte TLI namn till Ingenjörsförbundet.

År 2005 fattade både CF:s fullmäktigemöte och Ingenjörsförbundets kongress enhälligt beslut om att gå samman. Då hade diskussioner om ett samarbete mellan förbunden pågått i ett par år. Två ingenjörsorganisationer inom centralorganisationen Saco hade naturligtvis gemensamma intresseområden och kanslisamverkan inleddes.

Milstolpar
2011 Sveriges Ingenjörer 150 år
2007 Fusionen Sveriges Ingenjörer klar
2006 Namnet Sveriges Ingenjörer fastställs vid CF:s fullmäktigemöte
2005 Första beslutet om fusionen och förbundetsnamn
1991 Ingenjörsförbundet 50 år
1989 TLI byter namn till Ingenjörsförbundet
1985 Föreningen Sveriges Vägmästare FSV ansluter sig som första yrkesgrupp
1974 CF och STF går samman
1967 TLI omorganiseras till facklig organisation och går med i Saco
1957 CF går med i Saco
1954 CF, Civilingenjörsförbundet, bildas.
Uppgift: Löneförhandla för civilingenjörerna
1941 TLI bildas
1891 STF slås samman med Ingenjörsföreningen
1889 Byggnadssamfundet går upp i STF
1888 Teknologföreningen byter namn till STF, Svenska Teknologföreningen
1878 Föreningen TI byter namn till Teknologföreningen i Stockholm
1862 UVS ändrar namnet till Föreningen TI
1861 UVS, Utilitatis Veritastisque Societas/Samfundet för nytta och sanning bildas

Vi är Sveriges Ingenjörer

Artiklar om fackliga frågor, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, teknik och miljö.


Ingår i medlemskapet.
Om tidningen uteblir, ring: 0770-45 71 18.
talentum@titeldata.se