Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2019. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

På det årliga fullmäktigemötet i november är uppgifterna att:

- fastställa förbundets stadgar, valordning, vision och mål samt policyer
- välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
- besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
- besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) och förslag från
- medlemmar (motioner). 

Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Ingenjörsfullmäktige 2019

Mötet äger rum 17-19 november på Djurönäset utanför Stockholm. Handlingar kan du hitta på den här sidan uppe i högra hörnet när det närmar sig. Du kan skriva motioner till fullmäktige, eller lämna medlemsförslag löpande. Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Fullmäktiges ledamöter
På sidan Medlemsinflytande finns listan över aktuella ledamöter i fullmäktige.

Val till Ingenjörsfullmäktige 2022

Vill du vara en del av fullmäktige i Sveriges Ingenjörer?
Här hittar du all information om processen och hur du gör för att bilda korporation och valgruppering.

Webbsändningar från ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2017 webbsänds som vanligt från plenum, men inte från utskottsarbetet..

Fullmäktigemötena 2010-2015 finns också inspelade. Filtrera ut fullmäktigemöten genom att söka i Bambuser på "fum". Märkningen av inspelningarna följer föredragningslistans numrering (se möteshandlingar bilaga 04 för respektive år - handlingarna i arkivrutan till höger). Arkiv finner du till höger på denna sida.