Medlemsstruktur

Totalt antal medlemmar: omkring 150 000.

Medlemskategori Andel
• Yrkesverksamma (ordinarie medlemmar)  82,5 %
• Studerandemedlemmar 11 %
• Pensionärsmedlemmar  6,5 %

Vi är Sveriges Ingenjörer

Artiklar om fackliga frågor, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, teknik och miljö.


Ingår i medlemskapet.
Om tidningen uteblir, ring: 0770-45 71 18.
talentum@titeldata.se