Mikael Grenefalk

Mikael Grenefalk, hade tidigare extrajobb i rådgivningen och arbetade sedan som biträdande förbundsjurist. Är nu tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt.

 

Hur länge arbetade du i rådgivningen och vad gjorde du?
- Jag var där i nio månader och gav rådgivning genom telefon mejl och/eller telefon till förbundets medlemmar. Det var väldigt ”hands on” i rådgivningen –, du vet inte på förhand vilka frågor du kommer att få. Du måste alltid vara beredd att på att ge information till människor utan juridisk skolning, då lär du dig mycket. Som stöd i detta arbete har har också tillgång till väldigt kunniga ombudsmän och förbundsjurister som du alltid kan bolla knepiga frågor med.

Vad fick du lära dig?
- I rådgivningen kan man få ha hand om både stora och små ärenden. Förbundet visar en ett stort förtroende då man får hjälpa medlemmar som hamnat i svåra situationer. På så sätt gav rådgivningsarbetet mig ett en bra översikt över och känsla för arbetsrätt i praktiken. 

Hur går det att kombinera arbetet med studier?
- Själv hade jag just tagit examen när jag började arbeta i rådgivningen, men jag vet att det finns en stor flexibilitet och förståelse hos förbundet för att juridikstudier tar mycket tid. Det är alltid lätt att byta sina rådgivningspass med kollegor om du får förhinder.

Vad kan ett jobb hos Sveriges Ingenjörer ge en juriststudent i sin fortsatta karriär?
- Arbetsrätten är ett område som juridifierats kraftigt de senaste åren och som även fortsättningsvis lär blir alltmer juridiskt komplext. Det finns en stor efterfrågan på jurister med arbetsrätt som specialkompetens, både i Sverige och i de olika EU-institutionerna. För den som vill sitta ting så är det också meriterande. För mig personligen ledde rådgivningsarbetet också till en tjänst som biträdande förbundsjurist vid Sveriges Ingenjörer.