Klara Söderström

Klara Söderström har juristexamen från Stockholms Universitet. Hon har tidigare haft extrajobb i rådgivningen samt gjort uppsatspraktik med inriktning mot arbetsrätt. Nu jobbar hon som ombudsman.

Varför sökte du extrajobb hos SI?
- En kompis såg en annons i ett nyhetsbrev och tipsade mig då hon visste att jag var intresserad av arbetsrätt. Jag kände redan till Sveriges Ingenjörer som ett stort förbund med många medlemmar och som syns och hörs i debatten.

Vad fick du lära dig när du jobbade i rådgivningen?
- Jag fick en koppling mellan studierna och verkligheten. Den praktiska erfarenheten är relevant oavsett var man vill jobba sedan, inte bara med arbetsrätt i snäv mening. Har fått utveckla min pedagogiska förmåga att förklara saker, lösa problem snabbt. Möta medlemmarna och ge dem kvalificerad rådgivning. Kunna lyssna och i bästa fall stötta.

Varför är du intresserad av arbetsrätt?
- Arbete och arbetslivet berör så många människors liv. Arbetslivet är viktigt för samhället.

Hur funkade det att kombinera extrajobbet i rådgivningen med studier?
- Arbetspassen var alltid halvdagar och det brukar gå att ändra vid behov. Här finns också en förståelse för tentaperioder. 

Vad skulle du säga är det bästa med att jobba eller göra uppsatspraktik på Sveriges Ingenjörer?
- Jag har verkligen fått möjlighet med att jobba med juridik på riktigt. Arbetsrätt handlar inte bara om LAS, kollektivavtal och MBL utan du kommer in på fler områden: avtalstolkning, fodringsrätt, skadeståndsrätt till exempel. Passar den som är nyfiken på att jobba på ett fackförbund eller med arbetsrätt i andra sammanhang.