Helene Robson

Arbetar som chefsjurist.

Vilka arbetsuppgifter har juridikavdelningen hos Sveriges Ingenjörer?
- Vårt uppdrag här består av rådgivning, process och utbildning. Vi ger rådgivning till medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän. Driverprocesser i domstolar, tingsrätt och skiljenämnder. Ansvarar för ombudsmännens arbetsrättsliga  kompetensutveckling. Bland annat.

Hur är det att arbeta med arbetsrätt?
- Arbetsrätt är ett brett område med stora utvecklingsmöjligheter. Vi får många olika typer av ärenden: uppsägningsärenden, lönetvister, hävningar av vd-avtal, bonustvister, tvister kring pension, skadeståndsrättsliga tvister, anställda som blir stämda av arbetsgivare. Vår medlemskategori gör också att vi har ärenden kring patent- och uppfinnarersättning.

Hur ser upplägget ut för studenterna som jobbar extra i rådgivningen?
- Först får man en introduktion i själva förbundet:  kollektivavtal, centrala delar av arbetsrätten, lathundar och andra verktyg som vi använder. Sedan får man sitta och medlyssna på samtal i rådgivningen, höra hur personer svarar och att det finns olika sätt att svara. Och sedan blir det du själv som ger råd och stöd till medlemmar som ringer in.

Hur är upplägget för uppsatspraktiken?
- Som praktikant får du en mentor. Vi försöker göra ett så brett program som möjligt. Du får vara med på seminarier, skriva rättsutredningar och inlagor vid mål, vara med på möten, följa med ombudsmän på förhandling och en göra en hel del annat.

Vad kan ni erbjuda de studenter som söker sig till Sveriges Ingenjörer?
- Få en fot in på arbetsmarknaden och i branschen. Börja lära sig att omsätta kunskaper till praktik. Har man stort engagemang finns möjlighet att få extra uppgifter. Det finns många duktiga kollegor som man kan diskutera med och lära sig av. Det är kunskap som det inte går att läsa sig till.

Varför är ett fackförbund en intressant arbetsplats för en jurist?
- Här finns en bredd av frågor att arbeta med. Man får använda en stor del av sina kunskaper exempelvis genom att sitta med i förhandlingar och lära sig mer om det. Lära sig förklara komplicerade sammanhang på ett tydligt sätt och hur man möter människor i kris. Förstås får man även en fördjupad kunskap om arbetsrätt.

Vad tycker du är positivt med att jobba med eller handleda juriststudenter?
- De kommer med färska kunskaper och man lär sig själv av att lära ut till andra. Studenterna ser också trender och vet vad ungdomar är intresserade av hos arbetsgivare. Det tycker jag är berikande.