Johan Sittenfeld - utredare

”Vi är en väldigt ambitiös organisation. Vi vill ta plats i samhällsdebatten och tycker också, på goda grunder, att vi har en agenda som bör föras fram.”

Johan Sittenfeld – Utredare på Sveriges Ingenjörer

Vad gör en utredare på Sveriges Ingenjörer? 

– Jag är en typisk specialist på förbundet och jobbar med olika samhällspolitiska utredningar inom områdena innovation, forskning och miljö. Utifrån utredningarna formar vi våra åsikter i exempelvis policies och artiklar. 

Vad har du för bakgrund? 

– I botten är jag civilingenjör med inriktning på teknisk fysik. Det är en bra bakgrund, med tanke på de frågor jag jobbar med. Jag hamnade här lite av en slump. När jag hade tagit examen ville jag jobba med teknikfrågor men inte med ett klassiskt ingenjörsyrke, och då råkade jag se att Sveriges Ingenjörer sökte en utredare. 

Hur ska man vara för att funka bra i rollen?

– Man ska vara allmänt samhällspolitiskt intresserad, gärna av kopplingen mellan teknik och samhällsutveckling. Man ska också ha ett akademiskt förhållningssätt, det vill säga ha lätt att ta till sig och bearbeta information. 

Vad tycker du kännetecknar Sveriges Ingenjörer som arbetsplats?

– Framför allt att vi är en väldigt ambitiös organisation. Vi vill ta plats i samhällsdebatten och tycker också, på goda grunder, att vi har en agenda som bör föras fram. Det skapar ett driv och en framåtrörelse. 

Hur skulle du beskriva din enhet och hur funkar samarbetet mellan medarbetarna i gruppen?

– Vår enhet består av både utredare och statistiker. Vissa samarbetar man mycket med, andra mer sällan. Trots det har vi en väldigt bra sammanhållning. I mitt jobb har man ofta behov av att bolla idéer och då finns det alltid någon att göra det med. 

Vad är det som gör att du trivs? 

– Den största fördelen är att det finns så många kompetenta och trevliga medarbetare som man kan utbyta tankar och idéer med. Ibland känns det lite som att arbeta på ett universitet. 

Sveriges Ingenjörer jobbar med något som kallas ”Aktivt medarbetarskap”, vad innebär det för dig? 

– Att arbetsgivaren uppskattar att man kommer med idéer som ligger vid sidan av ens ordinarie områden och att det är högt till tak. 

Hur uppfattar du möjligheterna att utvecklas i sitt arbete på Sveriges Ingenjörer? 

– Det finns många exempel på kollegor som bytt arbetsuppgifter, men inte nödvändigtvis tagit ett klassiskt karriärsteg uppåt. För min egen del är det intressant att utveckla och fördjupa min specialistroll, vilket jag hela tiden har möjlighet att göra här. 


Elisabeth ger förhandlingshjälp och förbättrar kollektivavtalen.

Läs hela intervjun

 

Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsserviceGunilla har daglig kontakt med medlemmarna. 

Läs hela intervjun

 

Alexander Orlinge – KommunikatörAlexander arbetar med den samhällspolitiska kommunikationen. 

Läs hela intervjun


Pavel Boucourt – IT-samordnarePavel är förbundets ansikte utåt. 

Läs hela intervjun