Alexander Orlinge, pressekreterare

"Förbundet ska ge en tydlig röst åt landets ingenjörer."

Alexander Orlinge


Vad gör du i din roll som kommunikatör på samhällspolitiska enheten?

– Jag jobbar med och ansvarar för förbundets presskommunikation. Det täcker in reaktiva och proaktiva kontakter redaktioner, journalister och andra medieintressenter i form av strategisk planering, idé- och metodutveckling samt operativa insatser. En stor del av mitt jobb handlar även om uppföljning av förbundets närvaro och bevakning av den allmänna debatten och våra prioriterade frågor i media.

Vad har du för bakgrund och vad har du särskilt haft nytta av i din nuvarande roll på Sveriges Ingenjörer?

– Jag har en examen i strategisk kommunikation och innan jag började på förbundet arbetade jag på en kommunikationsbyrå. Just den strategiska förståelsen för kommunikation och att ha jobbat brett med samhällskommunikation i olika projekt för såväl offentliga och privata uppdragsgivare, är som tillgångar i mitt nuvarande jobb.

När känns en arbetsdag riktigt lyckad?

– Ambitionen är såklart att det ska kännas så varje gång man släcker ner datorn och går hem. Arbetsinsatser som kombinerar en omedelbar effekt med att ha kommit närmare att uppnå ett mer långsiktigt resultat ger alltid en riktigt bra känsla.

Vilken roll ser du att Sveriges Ingenjörer har på arbetsmarknaden?

– Att representera och stötta våra medlemmar i relationerna med sina arbetsgivare. Förbundet ska också ge tydlig röst i samhällsdebatten åt landets ingenjörer. I det ingår att komma med förslag och bidra med fakta för att främja en arbetsmarknad som både garanterar individens trygghet och möjliggör en positiv teknisk utveckling.

Vad gillar du med fackförbund?

– Att veta att det finns någon som både jag kan vända mig till om jag skulle behöva stöd och som dessutom jobbar med att ta tillvara min yrkesgrupps intressen, det ger mig en trygghet. 

Du har ju en biodling på fritiden – ser du några likheter mellan din hobby och ditt arbete?

– Både bisamhällen och fackförbund bygger på samma idé – det ackumulerat värdet för individer blir ofta större när man arbetar tillsammans för att tillvarata sina gemensamma intressen.

Johan Sittenfeld – Utredare på Sveriges Ingenjörer


Johan jobbar med utredningar som formar förbundets ståndpunkter.

Läs hela intervjun

Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsservice på Sveriges Ingenjörer


Gunilla har daglig kontakt med medlemmarna. 

Läs hela intervjun

Elisabeth Arbin

Elisabeth jobbar som ombudsman.

Läs hela intervjun

 

 Pavel Boucourt – IT-samordnare hos Sveriges Ingenjörer

Pavel arbetar med förbundets IT.

Läs hela intervjun