Gunilla Eriksson – enhetschef medlemsservice

”Som anställd känner jag mig delaktig och blir tagen på allvar.”

Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsservice på Sveriges Ingenjörer

Vad gör ni på enheten?

– Arbetet på enheten kretsar kring kontakt med medlemmar, potentiella medlemmar och förtroendevalda via telefon och mejl, liksom kring handläggning av medlemsansökningar och övriga medlemsärenden.  Min roll som enhetschef är bland annat att samordna arbetet för de medlemshandläggare som har daglig kontakt med medlemmarna.

Hur ska man vara för att funka bra i rollen som medlemshandläggare?

– Eftersom man har kontakt med medlemmar ska man vara serviceminded, öppen och trevlig. Jobbet kräver också att man är noggrann och har sinne för detaljer; det är viktigt att det blir rätt när man handlägger ärenden. 

Vad tycker du kännetecknar Sveriges Ingenjörer som arbetsplats?

– Det är väldigt trevliga kollegor som har roligt ihop. Det märks att arbetsgivaren månar om sina anställda, vill att vi ska trivas och må bra. Klimatet präglas av att det är högt till tak – man kan säga vad man tycker och blir lyssnad på. Som anställd känner jag mig delaktig och blir tagen på allvar. 

Vad är det som gör att du trivs? 

– Framför allt är det kollegorna som gör att jag trivs. Vår enhet är ett väldigt sammansvetsat gäng, många har jobbat på Sveriges Ingenjörer länge och vi samarbetar väldigt bra. Det är också väldigt viktigt att känna att vi ger den bästa service vi kan till våra medlemmar och potentiella medlemma.

Hur uppfattar du möjligheterna att utvecklas i sitt arbete på Sveriges Ingenjörer? 

– Mycket goda. Här uppmuntras och sporras man att känna sig stimulerad i sitt jobb. Arbetsgivaren månar om sina anställdas utveckling genom att tillmötesgå önskemål och ambitioner. Jag började som medlemshandläggare för 15 år sedan och har nyligen fått förtroendet att bli enhetschef, vilket känns väldigt spännande.

Hur funkar balansen mellan arbete och familjeliv? 

– Jag har småbarn och det funkar väldigt bra. Arbetsgivaren är väldigt öppen vad gäller att gå ner i arbetstid liksom att flexa. Som policy läggs inga möten tidigt på dagen eller sent på eftermiddagen, just för att alla ska kunna delta och inte hindras av hämtning eller lämning. Och det är aldrig sura miner när man vabbar eller behöver gå iväg till en skolavslutning. 


Elisabeth ger förhandlingshjälp och förbättrar kollektivavtalen.

Läs hela intervjun

 

Johan Sittenfeld – Utredare på Sveriges IngenjörerJohan jobbar med utredningar som formar förbundets ståndpunkter. 

Läs hela intervjun

 

Alexander Orlinge – KommunikatörAlexander arbetar med den samhällspolitiska kommunikationen. 

Läs hela intervjun


Pavel Boucourt – IT-samordnarePavel är förbundets ansikte utåt. 

Läs hela intervjun