Elisabeth Arbin, ombudsman

”Vi stöttar, utmanar och hjälper varandra att växa.”

Vad gör ombudsmännen på Sveriges Ingenjörer? 

– Vi arbetar som rådgivare och ger förhandlingshjälp till våra medlemmar, vi förvaltar och förbättrar kollektivavtalen samt utbildar och ger stöd till våra 5 000 förtroendevalda. 

Vad har du för bakgrund? 

– Jag är samhällsvetare och jobbade tidigare inom högskolevärlden, men sökte mig till Sveriges Ingenjörer eftersom jag hade kontakter på förbundet. Jag började arbeta på samhällspolitiska avdelningen år 2007 men sökte mig vidare till ombudsmannarollen år 2010. 

Hur ska man vara för att funka bra i rollen?

– Man ska vara engagerad och tycka att det är viktiga frågor vi arbetar med. Man behöver också vara lyhörd, påläst och agera professionellt i mötet med medlemmar och arbetsgivare. Arbetsrätten är rolig att arbeta med då den inte är statisk utan varje ärende är unikt.

Vad tycker du kännetecknar Sveriges Ingenjörer som arbetsplats?

– Det är ett akademiskt förbund som byggs upp av utbildade och samhällsengagerade människor, vilket innebär mycket diskussion och det är högt i tak. Vi är stolta över våra medlemmars viktiga arbete. Vi påverkas ständigt av vår omvärld, men vi försöker också att påverka den.

Vad är det som gör att du trivs? 

– Framför allt mina kompetenta kollegor. Vi stöttar, utmanar och hjälper varandra att växa. Det gör det kul att gå till jobbet. 

Sveriges Ingenjörer jobbar med något som kallas ”Aktivt medarbetarskap”,
vad innebär det för dig? 

– Att jag förväntas bidra till organisationens utveckling genom att komma med idéer. Sveriges Ingenjörer är en involverande arbetsplats med korta beslutsvägar. Har du bra idéer kan du få gehör.

Hur funkar balansen mellan arbete och familjeliv?

– Jag har två barn och bor i Uppsala, och både jag och min man jobbar heltid. Jag får det att gå ihop, eftersom vi har förtroendearbetstid, vilket innebär att min arbetsgivare litar på att jag får jobbet gjort, oavsett om jag jobbar på kontoret eller hemma.


Pavel Boucourt – IT-samordnare hos Sveriges IngenjörerPavel arbetar med förbundets IT.

Läs hela intervjun

 

Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsserviceGunilla har daglig kontakt med medlemmarna. 

Läs hela intervjun

 

Alexander Orlinge – KommunikatörAlexander arbetar med den samhällspolitiska kommunikationen. 

Läs hela intervjun


Johan Sittenfeld – UtredareJohan jobbar med utredningar som formar förbundets ståndpunkter. 

Läs hela intervjun