Sök ditt nya jobb hos oss

Som en del av Sveriges Ingenjörer får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och egna initiativ. Ta tillfället i akt att bli en del av en organisation som verkar för ingenjörernas intressen och behov, och i längden för en bättre samhällsutveckling.

Som medarbetare på Sveriges Ingenjörer är du en aktiv del i att utveckla förbundets verksamhet och processer, med fokus på våra 150 000 medlemmar; ingenjörerna. Vi är ett förbund som är inne i en förändringsprocess där våra medarbetares idéer och kunskaper är avgörande för en verksamhet i framkant. 

Vi ser hur ingenjörernas idéer och innovationer är avgörande för Sveriges utveckling och det vill vi synliggöra. Vårt jobb är dels att finnas som ett stöd för ingenjören i såväl studierna som i det verksamma yrkeslivet, men även att vara en aktiv del i att utveckla arbetslivet; både nationellt och internationellt. 

Dina framtida kollegor har alla utifrån sina roller ett stort samhällsintresse och intresse för ingenjörsfrågor. Våra medarbetare präglas utifrån olika erfarenheter och kunskaper av engagemang, nyfikenhet och professionalism. Gemensamt för de som arbetar här är också stoltheten över våra medlemmar.

Som medarbetare uppmuntras du att ta ansvar och initiativ, och du har goda möjligheter att utvecklas inom din roll. I och med vår policy om att låta medarbetare utvecklas vidare inom förbundet finns det även goda utsikter för att prova på andra tjänster inom organisationen. Förutom kunniga kollegor kan vi erbjuda väldigt bra arbetsvillkor och en attraktiv arbetsplats. Som nyanställd blir du en viktig del i att fortsätta utveckla och stärka Sveriges Ingenjörer.

Vi ser framemot din jobbansökan!

Sveriges Ingenjörer i siffror

  • Totalt har förbundet omkring 170 medarbetare, inklusive personalen på vår konferensanläggning Citykonferensen.
  • Den genomsnittlige medarbetaren är 47 år.
  • 62 % av de som arbetar på förbundet är kvinnor.
  • 66 % av personerna i ledningsgruppen är kvinnor.

Siffrorna gäller från 31 december 2018.

Träffa våra medarbetare


Elisabeth ger förhandlingshjälp och
förbättrar kollektivavtalen. 
Läs intervjun

Alexander Orlinge
Alexander arbetar med förbundets kommunikation.
Läs intervjun

Johan Sittenfeld – Utredare på Sveriges Ingenjörer
Johan jobbar med utredningar som
formar förbundets ståndpunkter.
Läs intervjun 

Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsservice på Sveriges Ingenjörer
Gunilla har daglig kontakt med medlemmarna. 
Läs intervjun

Pavel Boucourt – IT-samordnare hos Sveriges Ingenjörer
Pavel arbetar med förbundets IT. 
Läs intervjun