Distriktet – ditt lokala nätverk!

Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Ledorden för distriktsverksamheten är närhet – nätverk – intresse.

Närhet - möjlighet att träffa andra ingenjörer på den ort där man arbetar eller bor. Det kan vara alltifrån intressanta studiebesök på teknikföretag till olika spännande seminarier och föredrag. 

Nätverk - vill du träffa andra medlemmar som arbetar i samma bransch, eller ingenjörer med samma intressen ger distrikten möjlighet att hjälpa dig att finna lämpliga forum för detta.

Intresse - här får du möjlighet att lokalt engagera dig i frågor som ingenjörens roll i samhället, teknikfrågor, eller andra frågor som berör din yrkesroll.

Distriktsverksamheten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte heller någon motpart mot arbetsgivare. Vid förhandlingsärenden kontakta Sveriges Ingenjörer centralt, på telefon 08-613 80 00 eller via e-post.

Mer information om distrikten?

Vill du ha ytterligare information om distriktsverksamheten inom förbundet, kontakta:

- Distriktslådan via e-post 
- Kari Waldenström via e-post eller ring 08-613 80 72

Distriktsnytt

Distriktsnytt är nyhetsbrevet för dig som arbetar ideellt i en av Sveriges Ingenjörers distriktsstyrelser. 

Senaste numret hittar du här