Den första ingenjören skapar tillväxt

Efter en lyckad pilot i Jönköpings lön expanderar Sveriges Ingenjörers projekt Den första ingenjören under 2018 till Dalarna, Gävleborg och Värmland med stöd av Tillväxtverket.

Projektet Den första ingenjören har uppmärksammats av regeringen, som kallar det ”ett helt nytt sätt att arbeta”. Därför stöttas projektet nu ekonomiskt av Tillväxtverket i det fortsatta arbetet med att stimulera utveckling i små och medelstora företag, genom att de anställer sin första ingenjör.

Den första ingenjörens syfte är att utveckla och genomföra metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Men också att visa ingenjörerna vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda.

Kenny Johansson
    

"Jag hade tidigare en skev bild av vad en ingenjör gör. Projektet har gett mig viktiga insikter och visat att det finns många typer av ingenjörer."

- Kenny Johansson, VD på Acron.Projektets framgång i Jönköpings län

2015 inledde Sveriges Ingenjörer en pilotsatsning av Den första ingenjören i Jönköpings län. 35 företag deltog i projektet och flera av dessa har redan anställt sin första ingenjör.

Ett lyckat exempel är familjeföretaget Viking Beds of Sweden i Landsbro, där vinsten och antalet anställda varit stabilt under flera år. Efter anställningen av den första ingenjör togs ett stort kliv i företagets utveckling. Under en treårsperiod gick antalet anställda från 43 till 72, samtidigt ökade företagets vinst från 836 tkr till 22 miljoner.

Resultatet ligger helt i linje med rapporten ”Värdet av ingenjörer i mindre företag” från Ramböll, som slår fast att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre. I rapporten ökade företagens produktivitet i snitt med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent under en sexårsperiod. Antalet anställda hade också ökat med i genomsnitt fem personer under samma tid.

Relaterad information

Logo den förste ingenjören

Kontakta oss

Annika Jederström
Tel: 08-6138280

Du - den första ingenjören?

Är företaget redo för en ingenjör?

Citat från VD:ar som anställt sin första ingenjör

”Vissa uppdrag hade vi inte fått utan en ingenjör.”

”När vår ingenjör kom som produktionschef i höstas kunde han på två månader genomföra förändringar i produktionen som jag försökt med under två år. Vi fick en helt annan lönsamhet.”

”Det var fascinerande att se. Med bara små enkla medel åstadkom han ganska stora förbättringar. Med samma personer och samma maskinpark kunde vi höja omsättningen på en av våra avdelningar med 20% på bara några månader.”  

”Vi har fått en helt annan lönsamhet på respektive produktionsenhet. Nu använder vi våra resurser på rätt sätt och har fått ett jämnare flöde i produktionen.”