Ingenjörsfullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, senast i april 2018. 14 ledamöter väljs av studerandemedlemmarna. På det årliga fullmäktigemötet i november är de uppgifterna att:

  • fastställa förbundets övergripande styrdokument: stadgar, valordning, vision och långsiktiga mål samt program
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) och förslag från medlemmar (motioner). Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Fullmäktiges ledamöter

På sidan Medlemsinflytande finns listan över aktuella ledamöter i fullmäktige.

Ingenjörsfullmäktige 2018

Mötet äger rum 18-20 november på Djurönäset utanför Stockholm. För deltagarna är handlingar publicerade i mötessystemet, men finns också i rutan till höger.

Motioner (sista dag 31 augusti) behandlas av fullmäktige jämna år, men verksamhetsnära förslag bör lämnas som medlemsförslag vilka behandlas löpande.

Ingenjörsfullmäktige 2017

Protokollet är publicerat i rutan till höger. 

Webbsändningar från fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2018 kommer att webbsändes som vanligt från plenum, men inte från utskottsarbetet. Se utsändingen från 2017 i förbundets Youtube-kanal!