Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige

Från vänster: Philip Stankovski, Arezou Taghizadeh, Marcus Suurküla, Sofia Johannesson, Sverker Hansson, Sara Magnusson, Ulrika Lindstrand, Per Norlander, Peter Tönnäng, Tobias Åresten, Joachim Pettersson, Mikael Andersson, Henri Mellin, Therese Koggdal. Saknas: Helene Åhsberg.

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut.
  • fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.
  • avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse fastställa förbundskansliets organisation.
  • utse förbundets ombud
  • anställa och entlediga förbundsdirektören
Presidiet

Ulrika Lindstrand,

förbundsordförande

 

Född: 1973 

McNeil AB, Helsingborg 

Examen: Kemiteknik, Chalmers, 1998

Invald i förbundsstyrelsen: 2010 

Per Norlander

1:e vice förbundsordförande 

Född: 1964

Ericsson AB, Linköping

Examen: Teknisk fysik & elektronik, LiTH, 1991

Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Sara Magnusson

2:e vice förbundsordförande

 

Född: 1989

LegiLexi stiftelse, Stockholm

Examen: Industriell ekonomi, Linköpings universitet

Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Ledamöter
Mikael Andersson

Född: 1976

Luleå kommun

Examen: Brandingenjör LTH 2002

Invald i förbundsstyrelsen: 2012

Sverker Hansson

Född: 1963

Sweco TransportSystem AB, Stockholm

Examen: Väg- och vatten, KTH 1999

Invald i förbundsstyrelsen: 2013

Sofia Johannesson

Född: 1978

AstraZeneca AB, Södertälje

Examen: Elektronik, Mälardalens Högskola

Invald i förbundsstyrelsen: 2014

Therese Koggdal

Född: 1976

AB Volvo, Göteborg

Examen: Konstruktion och Design, Högskolan i Halmstad 2001

Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Joachim Pettersson

Född: 1964 

Boliden Mineral AB, Skelleftehamn 

Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990 

Invald i förbundsstyrelsen: 2011 

Philip Stankovski

Född: 1983

Auranest Holding AB, Lund

Examen: Teknisk fysik, LTH

Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Marcus Suurküla

Född: 1957

FMV, Stockholm

Examen: Flygteknik, KTH, 1983

Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Arezou Taghizadeh

Födelseår:1965

PTK, Stockhholm

Examen: Datateknik, KTH, 2001

Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Peter Tönnäng

Född: 1968

Advectas, Stockholm.

Examen: Elektroteknik, Chalmers 1995

Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Helene Åhsberg

Född: 1972

Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm

Examen: Kemiteknik, KTH

Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Tobias Åresten

Teknolog

Född: 1989

Utbildning: Kommunikation, transport och samhälle,

Linköpings universitet

Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Henri Mellin

Teknolog

Född: 1991

Utbildning: Produkt och processutveckling,

Mälardalens högskola

Adjungerad till förbundsstyrelsen:  


Född: 1964

Ericsson AB, Linköping

Examen: Teknisk fysik & elektronik LiTH 1991

Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Kontakt

Presidiet:

Ulrika Lindstrand
Tel: 070-850 88 72

Per Norlander
Tel: 073-043 55 37 

Sara Magnusson
Tel: 0709-22 45 50 

Kontaktuppgifter till
övriga ledamöter,
valberedning,
revisorer:
se Om förbundet

Kansli:

Richard Malmborg
förbundsdirektör

Elisabeth Arbin
förbundssekreterare
Tel 08-613 80 00