Medlemsinflytande

Som medlem har du möjlighet att påverka förbundet.

Förbundskansliet

Ingenjörsfullmäktigevalet

Förbundsstyrelsen

Medlemsförslag

Motion till Ingenjörsfullmäktige

Det finns många sätt som du kan bidra till kollektivavtalen. Till exempel:

  • Dialog och möten. Våra ombudsmän träffar vid flera tillfällen förtroendevalda och medlemmar för att prata om lön, trygghet och karriär bland annat. Se vårt kalendarium när nästa träff  är i din region.
  • Direktdemokrati. Som medlem har du möjlighet att lämna förslag till förbundsstyrelsen, när som helst under året. En grupp av medlemmar kan också väcka ett förslag till fullmäktige genom att skriva en motion. Motioner behandlas varje jämnt år.
  • Enkäter. Vi genomför årligen undersökningar där du som medlem blir tillfrågad om bland annat din löneutveckling, ledigheter, arbetsvillkor, men också frågor om föräldraskap, jämställdhet, stress och ledarskapsfrågor. Svarsfrekvensen på löneenkäten ligger på ca 65 procent och är ett viktigt förhandlingsverktyg för både dig och förbundet.

Två gånger om året gör vi också en förfrågan till förtroendevalda om deras bedömning av situationen lokalt och regionalt.

Årsredovisning

Här kan du ta del av våra årsredovisningar.