Jobba utomlands

Utlandsarbete kan vara en spännande och utvecklande del av yrkeslivet. Men det finns en hel del viktiga saker att tänka på. Arbetsrätten varierar från land till land, liksom lönerna och andra villkor.

Ta reda på så mycket du kan innan du åker. I det här avsnittet finns mycket information, råd och tips. Om löner, viktiga punkter när du ska skriva kontrakt, vad du bör kontrollera när det gäller försäkringar med mera.

Utlandsmedlemskap

Gästmedlemskap

EUR ING

För att underlätta för dig som ingenjör att arbeta utanför Sverige kan du ansöka om titeln EUR ING. Titeln utfärdas av FEANI. Den kan sökas av den som har en ingenjörsexamen som är registrerad i FEANI Index. Det krävs också att utbildningen tillsammans med relevant yrkeserfarenhet omfattar sammanlagt minst sju år.
Kontakta oss om du vill ansöka om EUR ING. Ansvarig för EUR ING är Christopher Storm, för FEANI ansvarar Jenny Grensman.

 

Sveriges Ingenjörers Utlandsfond

Som utlandsanställd medlem kan du söka ersättning från förbundets Utlandsfond, om du vid återkomsten till Sverige är arbetslös och ditt utlandsarbete inte ger dig rätt till ersättning från Akademikernas a-kassa.

Inkomstförsäkring


inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen följer Akademikernas a-kassas bedömning om vad som kan tillgodoräknas som arbetad tid vid utlandsarbete. Inkomstförsäkringen gör ett undantag för de som är beviljade ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, så de i normalfallet kan ha rätt till ersättning. 

Gruppförsäkring

Begränsningar kan finnas i försäkringarna om du är utomlands under en längre tid, kontakta Akademikerförsäkring för information.

Kontaktpersoner

Register över andra medlemmar som kan svara på dina frågor om hur det är att bo och arbeta i ett visst land.

Lägre avgift

Din medlemsavgift reduceras till hälften när du är anställd utomlands utanför Norden. Du måste dock ansöka om det.

Använd den här blanketten för att anmäla utlandsmedlemskap (pdf)

Lönestatistik

Viss information om utländska löner och övriga förmåner.
Lönestatistik, utlandsarbete

Gästmedlemskap

Du har rätt att bli gästmedlem i en annan australiensisk eller nordisk ingenjörsorganisation när du arbetar tillfälligt i det landet. Du har samma rätt som deras ordinarie medlemmar till förhandlingsstöd och juridisk hjälp. Det kostar inget extra utan ingår i din ordinarie medlemsavgift.

Anmäl dig med blanketten Gästmedlemskap (pdf)

Rådgivning

Vi ger dig råd inför kontraktsskrivningen utifrån den information vi har om villkoren i arbetslandet.

Rättshjälp              

Förbundet står för kostnaden för en timmes juridisk konsultation av juridisk expertis i arbetslandet.

Svenskar i världen

Ditt medlemskap ger dig 50 procent rabatt på medlemskap i föreningen Svenskar i Världen.

Tidningar             

Som medlem får du Ny Teknik oavsett var i världen du arbetar.

Söka jobb utomlands?

Guider: Utomlands

Externa länkar

PTK:s handbok Arbeta utomlands är en översikt över vad du bör tänka på innan, under och efter utlandsarbete. Boken riktar sig till dig som arbetar inom privat sektor.

Ladda ner handboken

Checklista utlandskontrakt

Den här listan kan du använda för att kontrollera att de viktigaste villkoren kommer med i ditt anställningskontrakt.

Nordiska ingenjörs-organisationer

Danmark

Finland

Island

Norge