Ingenjörsmentorprogram

Prova på en ny form av ledarskap. Som mentor för en nyanländ ingenjör får du möjlighet till kompetensutveckling genom att stötta och bidra med din erfarenhet av arbetsmarknaden för ingenjörer i Sverige. Syftet med mentorprogrammet är att stärka våra insatser för nyanlända ingenjörer och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Dela med dig av din kunskap

I programmet får du prova på att vägleda en ingenjör som nyligen anlänt till Sverige. Genom att dela med dig av din kunskap, dina yrkeserfarenheter och din vardag på jobbet får adepten insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att arbeta som ingenjör i Sverige. Genom mentorprogrammet får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch.

Vår erfarenhet visar att mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för dig som mentor och för den ingenjörskollega du stöttar. 

Är du intresserad av att bli ingenjörsmentor?

Ingenjörsmentorprogrammet genomförs årligen i Stockholm och Göteborg. Anmälan är stängd för 2019, men håll utkik här för information när det startar nästa gång. 

Adepter som är intresserade av en ingenjörsmentor rekryteras bland nyanlända ingenjörselever på respektive ort i samarbete med våra partners.

Professionella coacher

Frank Ekelund är personalvetare med examen från Lunds universitet. Han är HR- och förändringskonsult på utbildningsföretaget Takeachange och genomför uppdrag inom mentorskap, ledarskap, HR och förändringsarbete. Frank har tidigare erfarenhet som ledare, HR-chef, rekryterare och konsultchef. Han har även arbetat som rådgivare på Trygghetsrådet med individ- och grupprocesser med syfte att stötta privatanställda tjänstemän och företag under omställning.

Johan Welander är personalvetare med en kandidatexamen från PA-programmet vid Lunds universitet och med en magister från Uppsala universitet. Han arbetar i dag som kompetensutvecklingschef i en välkänd ideell organisation, är författare till boken Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer samt grundare av organisationskonsultföretaget Thinkandact. Johan har lång erfarenhet av organisationsutveckling, chefs-/ledarutveckling och HR-arbete. Han är specialiserad på mentorskapsprogram.

Kontakt

Seminarium om Ingenjörsmentor

Se seminariet ”Dörröppnare för framtiden” där Sveriges Ingenjörer medverkar och berättar om Ingenjörsmentor.