Anställd inom högskolan

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet.

Förbundet arbetar för att tillvarata era fackliga och professionella intressen, både lokalt på högskolorna och centralt gentemot departement och myndigheter. Arbetsvillkor och lönebildning är områden som måste fungera för en fortsatt tillväxt inom teknisk-naturvetenskaplig forskning och för utbildningen.

Högskolans verksamhet

  • Högskolornas verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal
  • Högskolelagen är en separat lagstiftning för högskoleområdet
  • Förordningarna för högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen av högskolelagen
  • Den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller förstås också på högskoleområdet


Anställningsvillkor


Doktorander

Som doktorand arbetar du under speciella omständigheter. Anställningsvillkoren är annorlunda jämfört med övriga arbetsmarknaden. Vi hjälper och stödjer dig.

För att få doktorandavgift och redan är medlem i Sveriges Ingenjörer måste du kontakta förbundets medlemsservice. De uppgifter vi behöver är var du doktorerar och under vilken period. Om du inte är medlem är du välkommen att skicka in en medlemsansökan här. Notera gärna i ansökan var du doktorerar samt under vilken period.

Universitet och högskolepolitiskt program