Tack vare
kollektivavtalet

Sveriges Ingenjörers kollektivavtal lägger grunden för ett hållbart arbetsliv genom att gynna dig ekonomiskt och bidra till din utveckling. Här är några exempel på villkor du har nytta av.

Goda arbetsvillkor för ingenjörer:

Tack vare kollektivavtalet har du och dina kollegor rätt till insyn, medbestämmande och förhandling i både goda och kärva tider. Utan avtalet hade din arbetsgivare haft ensidig beslutanderätt, vilket bland annat hade inneburit att du själv måste driva, utveckla och upprätthålla dina egna arbetsvillkor.
Läs mer om hur du kan påverka genom kollektivavtalet »
Tack vare kollektivavtalet får du mer ut av din lön när du är föräldraledig. Utöver de knappt 80 % av en månads-
lön på upp till cirka 37 000 kr som föräldraförsäkringen ger har vi förhandlat fram att du under några månader också får omkring 90 % av det som överstiger 37 000 kr. Vi är säkra på att det gynnar jämställd-
heten; ingenjörsföräldrar tar mer jämlikt ut föräldraledighet. Vill du veta hur många månader du kan ta ut föräldraledighet med mer betalt?
Läs mer om föräldralön i ditt kollektivavtal »
Tack vare kollektivavtalet får du mer ut av din lön när du blir sjuk, så att du inte behöver oroa dig för din ekonomi också. Under de första 14 dagarna är sjuklönen 80 % av din lön (minus en karensdag). Från 15:e dagen har vi förhandlat fram att du får 90 % om du tjänar mer än 27 000 kr/mån.
Läs mer om sjuklön i
kollektivavtalet »
Tack vare kollektivavtalet avsätts pengar löpande till din tjänstepension. För dig som tjänar mer än den allmänna pensionens intjänandetak (för närvarande 37 063 kr/mån) är detta en betydande del av din framtida inkomst. Utan tjänstepensionen skulle din pension förmodligen inte kännas tillräcklig. Vill du veta hur mycket som avsätts till din tjänstepension?
Läs mer om din kollektivavtalade tjänstepension »
Tack vare kollektivavtalet bestäms lönen i ett särskilt samtal mellan dig och din lönesättande chef. Utgångspunkten för samtalen – och löneökningarna – är din prestation, ditt ansvar, din kompetens och din erfarenhet. Kollektivavtalet lägger grunden för just dessa lönekriterier och krattar på så vis manegen för dig i din förhandling.
Läs mer om hur lönesamtalet ska gå till enligt kollektivavtalet »
Tack vare kollektivavtalet har många ingenjörer flexpension, vilket innebär en extra avsättning till tjänstepensionen varje månad. Det gynnar förstås ekonomin som pensionär. Dessutom ger flexpension möjligheten att jobba deltid från 60 alternativt 62 års ålder. Samtidigt som din egen valfrihet ökar bidrar detta till en hållbar generationsväxling.
Läs mer om den kollektivavtalade flexpensionen »