Material om avtalsrörelsen 2017

Här finns material om avtalsrörelsen 2017. Det kan du som förtroendevald använda för att informera medlemmarna på din arbetsplats om Sveriges Ingenjörers avtalskrav.

Ladda ner bilder

Här finns bilder som du kan ladda ner och sprida digitalt till medlemmarna på din arbetsplats eller i sociala medier.

 "Våra krav" Avtal 17 (.png)

Ingenjörer är produktiva och det ska synas i lönekuverten

 "Ingenjörer är produktiva..." (.png)

Alla avtalskrav

Här publiceras alla krav vartefter de överlämnas från Sveriges Ingenjörer till arbetsgivarna och vice versa under avtalsrörelsen 2017. Samtliga krav är i pdf-format.

Industrisektorns avtal A-Ö

Våra krav Arbetsgivarnas krav

Byggnadsämnesförbundet   
Energiföretagen
Grafiska företagen
Gruvornas arbetsgivareförbund
Industri-och kemiföretagen
Installatörsföretagen
Livsmedelsföretagen

Massa och papper
Skogsarbetsgivarna

SVEMEK
Stål- och metallförbundet
Sågverksindustrin
Teknikavtalet 
Tekniktjänstearbetsgivarna
Textil- och modeföretagen
Trä- och möbelföretagen

Byggnadsämnesförbundet
Energiföretagen
Grafiska företagen
Gruvornas arbetsgivareförbund
Industri-och kemiföretagen
Installatörsföretagen
Livsmedelsföretagen
Massa och papper
Skogsarbetsgivarna

SVEMEK
Stål- och metallförbundet
Sågverksindustrin
Teknikavtalet  
Tekniktjänstearbetsgivarna
Textil- och modeföretagen
Trä- och möbelföretagen  (stoppmöbelindustrin)
Trä- och möbelföretagen 
(träindustrin)

Tjänstesektorns avtal A-Ö

Våra krav Arbetsgivarnas krav

Apotek
Bankinstituten
Bemanningsföretagen
Försäkringsbranschen
Fastigheter
Fastigo
IT och Telekom
KFO
Kommunikation
Lernia
Medieföretagen
Motorbranschen
Petroleumbranschen
Samhall
Spel, Internationella kasinon
Spårtrafik
Svenska Teknik & Designföretagen
Transportföretagen
Tjänsteförbunden - Järnvägsinfrastruktur
Utbildningsföretag 
Utveckling och tjänster
Vårdföretagen
Företagsavtal

Apotek
Bankinstituten
Bemanningsföretagen
Försäkringsbranschen
Fastigheter
Fastigo
IT och Telekom
KFO
Kommunikation
Lernia
Medieföretagen
Motorbranschen
Petroleumbranschen
Samhall
Spel, Internationella kasinon
Spårtrafik
Svenska Teknik & Designföretagen
Transportföretagen
Tjänsteförbunden - Järnvägsinfrastruktur
Utbildningsföretag
Utveckling och Tjänster
Vårdföretagen
Företagsavtal 

 

Frågor?

Har du frågor om våra avtalskrav eller önskemål om materialet? Kontakta Rådgivningen.

Tel: 08-613 80 00
E-post: Rådgivningen